22 September 2021
Toll Free: 0800-123-456
image

Welcome & Greetings!

日本語教育学習プログラムの公式サイトへようこそ。 このウェブサイトで、日本語教育学習プログラムについて一般の人々に知ってもらうための情報を提供することが期待されています。

日本語教育学習プログラムは、Mapalusに基づいて、日本語教育学習プログラムを優れた革新的なものにするというビジョンを持っています。

日本語教育学習プログラムへようこそ.
日本語教育研究プログラムの責任者. サンドラ・ラキアン、S.Pd.M.Pd

Nihongo kyōiku gakushū puroguramu no kōshiki saito e yōkoso. Kono u~ebusaito de, nihongo kyōiku gakushū puroguramu ni tsuite ippan no hitobito ni shitte morau tame no joho o teikyoo suru koto ga kitai sarete imasu.

Nihongo kyōiku gakushū puroguramu wa, mapalus nimotozuite, nihongo kyōiku gakushū puroguramu o sugureta kakushintekina mono ni suru to iu bijon o motte imasu.

Nihongo kyōiku gakushū puroguramu e yōkoso. Nihongo kyōiku kenkyū puroguramu no sekininsha. 

Sandra Rakian, S.Pd, M.Pd
foto 4
foto jpng juara
foto jepng 4
IMG-20210709-WA0040[1]
foto jpng juara
IMG-20210709-WA0040[1]
foto jepang 2
IMG-20210709-WA0050[1]